تولید و فروش پارکت لمینت
تولید و فروش پارکت لمینت
دسامبر 22, 2020
پارکت لمینت ارزان
پارکت لمینت ارزان
دسامبر 22, 2020

پارکت لمینت

پارکت لمینت

دکو ایده آل نمایندگی فروش و نصب پارکت لمینت ایرانی و خارجی

ﻻ‌ﻳﻪ ﻫﺎی ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﭘﺎﺭﮐﺖ ﻟﻤﻴﻨﻴﺖ :

1- ﻻ‌ﻳﻪ ﻓﻮﻗﺎنی پارکت لمینت : ﺍﺯ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺍﮐﺴﻴﺪ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻡ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺭﺯﻳﻦ ﻣی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺯﻳﺒﺎیی ﻭ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

2- ﻻ‌ﻳﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻃﺮﺍحی : ﻻ‌ﻳﻪ ﻃﺮﺍحی ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﻻ‌ﻳﻪ ﻓﻮﻗﺎنی ﻭ ﻻ‌ﻳﻪ ﺍصلی (ﺍﭺ.ﺩﻱ.ﺍﻑ) ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺭﻧﮓ می ﺑﺎﺷﺪ.

3- ﻻ‌ﻳﻪ ﻣﻴﺎنی HDF : ﻻ‌ﻳﻪ ﺍصلی ﭘﺎﺭﮐﺖ ﻟﻤﻴﻨﻴﺖ HDF
ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻓﺸﺮﺩگی ﺑﺴﻴﺎﺭی ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﺳﺖ، ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺟﺬﺏ ﺁﺏ (ﺣﺪﻭﺩ ?%) ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ

4- ﻻ‌ﻳﻪ ﺗﺤﺘﺎنی پارکت لمینت : ﺍز ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺭﺯﻳﻦ ﻭ ﻳﮏ ﻻ‌ﻳﻪ ﻋﺎﻳﻖ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺮ ﺭﻭی ﻓﻮﻡ ﻣﺼﺮفی ﻗﺮﺍﺭ می ﮔﻴﺮﺩ.

لمینت چیست ؟

لمینیت (laminate) که اصطلاحا به آن لمینت و یا پارکت لمینیت نیز می گویند،
از جنس HDF، الیاف چوب فشرده (Hard Density Fiberboard) می باشد
و مانند پارکت مستقیما از خود چوب درختان ساخته نمی شود.

پارکت لمینت، تفاوت های بسیار زیادی با پارکت چوبی دارند،
که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود :

1 – پارکت لمینت ها به کف اتاق چسبانده نمی شوند،
بلکه توسط شیارهایی که به آنها کلیک گفته می شود و دور تا دور لمینت ها وجود دارد،
به صورت نر و ماده در یکدیگر قفل می شوند.

افزایش سطح کار، باعث بیشتر شدن وزن لمینت های در هم قفل شده می شود
و همین وزن، یکی از عوامل نگهدارنده لمینت ها بر روی کف بدون استفاده از چسب می باشد.

2 – به علت عدم استفاده از چسب در نصب پارکت لمینت، کف اتاق صدمه نمی بیند.
به عنوان مثال اگر کف اتاقی سنگفرش باشد و روی آن لمینت اجرا شود،
اگر بنا به دلایلی بخواهیم پس از مدتی لمینت ها را جمع کنیم،
بدون اینکه کوچکترین آسیبی به سطح سنگ زیرین وارد شود می توانیم این کار را انجام دهیم.

3 – پارکت لمینت به علت فومی که قبل از نصب در زیر آنها پهن می شود، تا حد زیادی از انتقال صدا به طبقه زیرین جلوگیری می کنند.

4 – فوم زیر پارکت لمینت ها علاوه بر عایق صدا، عایق حرارت و برودت نیز می باشد.

5 – لمینیت نسبت به آب بسیار مقاوم تر از پارکت های چوبی قدیمی هستند.

6 – لمینیت نسبت به اجسام نوک تیز بسیار مقاومتر از پارکت های قدیمی هستند.

7 – سرعت نصب و اجرای پارکت لمینت بسیار بالاست.

8 – پس از نصب نیازی به ساب و لاک ندارد و همان لحظه که نصب به اتمام می رسد

9 – بسیار مقرون به صرفه تر از دیگر مصالح ساختمانی مانند سنگ و سرامیک و … می باشد.

پارکت لمینت

پارکت چیست ؟

پارکتها کفپوش هایی هستند که جنس آنها از چوب طبیعی درختان می باشد.
پارکت را به کف اتاق می چسبانند و پس از خشک شدن چسب،
سطح روی آن را ساب و سپس لاک می زنند تا صاف و صیقلی شود.
پارکت نسبت به آب فوق العاده حساس بوده و در صورت تماس با آب، سریعا دچار تورم می شود پارکت در اثر برخورد اشیاء نوک تیز با آن آسیب دیده و خش می افتد
و پس از گذشت چند سال لازم است تا سطح آن مجددا ساب خورده و لاک زده شود.

ﺁﺷﻨﺎیی ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﺭﮐﺖ لمینت

ﭘﺎﺭﮐﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﮊﻩ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ ﭘﺎﺭﮐﺘﯿﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺗﺎ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺩﻫﻪ 1600 ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﺥ ﻭﺭﺳﺎﯼ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﯾﯽ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼ‌ﺩﯼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ، ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﮐﻒ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ.

ﺍﺷﮑﺎﻝ ﭘﺎﺭﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺑﻊ، ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ، ﻟﻮﺯﯼ ﻭ ﺳﻪ ﮔﻮﺵ ﻫﺎﯼ ﻣﺜﻠﺜﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﻮﺩ. (ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﻈﻢ) ﺑﻪ ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺁﺛﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻭ ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﭘﺎﺭﮐﺖ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳت

ﻭﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯﺍﯾﻦ ، ﻻ‌ﮎ ﻭﭼﺴﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺼﺐ ﭘﺎﺭﮐﺖ ﺑﮑﺎﺭﺑﺮﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯﺍﺕ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ

ﻣﺨﺘﺺ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ، ﭘﺎﺭﮐﺖ ﺩﺭﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺟﻮﯼ ﺗﺎﺏ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﺩﭼﺎﺭﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﻧﮕﺮﺩﺩ.

ویژگی های پارکت لمینت

نصب سریع – تنوع در طرح و رنگ – مقاوم در برابر خراش – مناسب برای منازل و ادارات

مقاوم در برابر اشعه های UV – سازگار با محیط – مناسب برای گرمایش از کف

مقاوم در برابر سایش – مقاوم در برابر لکه

مقاوم در برابر حرارت (حتی ذغال افروخته ) – نصب پارکت به آسانی و بدون نیاز به ضربه

عدم رشد کپک و قارچ .
ضد حساسیت بوده و لکه ذرات خاک و یا بوها را در خود نگاه نمی دارد.
استقامت بالا و مقاومت در برابر سائیدگی .
مقاومت در برابر فشار و ترک خوردگی .
مقاومت در برابر خاکستر و آتش سیگار .
نظافت و نگهداری آن بینهایت آسان است.
مناسب برای استفاده اقتصادی در سیستم گرمایش از کف
یکی از منحصر به فردترین ویژگی های پارکت ها قابلیت انتقال پذیری این محصول است .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × یک =