پارکت لمینت استاندارد

پارکت لمینت ارزان
پارکت لمینت ارزان
دسامبر 22, 2020
کاغذ دیواری ضد آب
کاغذ دیواری ضد آب
ژانویه 7, 2021

پارکت لمینت استاندارد

پارکت لمینت استاندارد

مشاوره و سفارش خرید پارکت لمینت استاندارد

پنج استاندارد برای پارکت لمینت وجود دارد که به شرح ذیل می باشند :

استاندارد AC1 :
لمینت های با این استاندارد برای مصارف خانگی با تردد پایین طراحی شده اند و مناسب اتاق خواب هستند .
اثر وزن مبلمان در این لمینت ها دیده خواهد شد . عمر این پارکت لمینت ها نزدیک به پنج سال است.

استاندارد AC2 :
این لمینت برای مصارف خانگی تولید می شوند لکن برای مکان های با تردد بالا مانند پذیرایی مناسب می باشند .
اثر وزن مبلمان در این لمینت ها دیده خواهد شد . عمر این پارکت لمینت ها نزدیک به پنج سال است.

استاندارد AC3 :
این لمینت ها مناسب مکان ها با تردد بالا هستند و می توان از آنها درورودی ها ، راه روها و اماکن تجاری کم تردد استفاده نمود .
اثر وزن مبلمان در این لمینت ها نباید بماند . عمر این پارکت لمینت ها با نگهداری مناسب بیش از ده سال است .

استاندارد AC4 :
این لمینت ها مناسب مغازه ها و اماکن تجاری کم تردد هستند و از دوام بالای برخوردار می باشند و اثرات وزن مبلمان در آنها دیده نخواهد شد .
این لمینت ها برای ادارات کوچک و فروشگاه های کوچک مناسب هستند . عمر این پارکت لمینت ها نزدیک بیست سال است .

استاندارد AC5 :
دارای بالاترین درجه دوام می باشند و برای اماکن تجاری پرتردد مانند فروشگاه های زنجیره ای مناسب هستند .
اثرات وزن مبلمان در آنها دیده نخواهد شد .

استفاده از استاندارد AC1 و AC2 پیشنهاد نمی شود .
پیشنهاد دکو ایده آل استفاده از پارکت لمینت های با استاندارد های AC3 و AC4 است که دوام بالای دارند و حاکی از کیفیت و توان تولید کننده آنها نیز است .
اگر پارکت لمینتی فاقد این استانداردها بود هرگز آنها را خریداری نکنید .
در نظر داشته باشید که پارکت لمینت های سری مگاتکس با استاندارد AC4 موجود می باشند که قیمت مناسبی نیز دارند .

پارکت لمینت استاندارد

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﭘﺎﺭﮐﺖ ﻟﻤﻴﻨﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی کیفی :

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩAC 21 /1 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﺍﻣﺎﮐﻦ ﮐﻢ ﺗﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺯﻝ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﻳﺎ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺧﺎﻧﻪ)

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ AC 22 / 2
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﺑﺎ ﺗﺮﺩﺩ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺯﻝ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺗﺎﻕ ﻧﺸﻴﻤﻦ، ﻏﺬﺍﺧﻮﺭی، ﺭﺍﻫﺮﻭﻫﺎی ﺩﺍخلی)

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ AC 23 / 3 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﭘﺮ ﺗﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺯﻝ (ﻣﺎﻧﻨﺪﺭﺍﻫﺮﻭﻫﺎی ﻭﺭﻭﺩی ﻳﺎ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ AC 31 / 3
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﮐﻢ ﺗﺮﺩﺩ ﺗﺠﺎﺭی (ﻣﺎﻧﻨﺪﺍﺗﺎﻕ ﻫﺘﻠﻬﺎ ، ﺍﺗﺎﻕ ﻫﺎی ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻳﺎ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎﺭﮐﻮﭼﮏ)

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ AC 32 / 4
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﺗﺠﺎﺭی ﺑﺎ ﺗﺮﺩﺩ ﻣﺘﻮﺳﻂ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﺩﮐﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎ ، ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ، ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ، ﺑﻮﺗﻴﮏ ﻫﺎ

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ AC 33 / 5 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﭘﺮﺗﺮﺩﺩ ﺗﺠﺎﺭی (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﺍﻫﺮﻭﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺠﺎﺭی ﻭ ﮐﻼ‌ﺱ ﻫﺎی ﺩﺭﺱ)

ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻ‌ﺕ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻟﻤﻴﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﺎکیفیتی ﻋﺎلی ﺑﺮﺍی ﻣﺼﺮﻑ شخصی ﻳﺎ ﺗﺠﺎﺭی ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × یک =